Testy akceptacyjne (zwane również odbiorczymi) to zestaw badań mających za zadanie sprawdzenie czy nowe urządzenie radiologiczne (wraz ze współpracującymi z nim komputerami i oprogramowaniem) zostało zainstalowane i działa w sposób poprawny oraz zgodny z założeniami wyszczególnionymi przy zamówieniu. Dodatkowo testom akceptacyjnym podlegają również urządzenia, które zostały poddane istotnej naprawie (w zakresie mającym wpływ na jakość diagnostyczną obrazu lub dawkę jako otrzymuje pacjent). Testy akceptacyjne wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki organizacyjnej (gabinetu) przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.


Podstawa prawna:


Ustawa Prawo Atomowe z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1512):
7a. Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia obejmuje wykonywanie następujących rodzajów testów:
1) odbiorczych (akceptacyjnych);
2) eksploatacyjnych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w radioterapii;
3) podstawowych i specjalistycznych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

7b. art. 33c ust. 7b. Testy odbiorcze (akceptacyjne) przed pierwszym użyciem dla zastosowań klinicznych nowo instalowanego urządzenia radiologicznego wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.

7c. Testy odbiorcze (akceptacyjne) przed użyciem urządzenia radiologicznego poddanego naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy lub przedstawicieli serwisu urządzenia radiologicznego.

7d. Testy odbiorcze (akceptacyjne) polegają na sprawdzeniu, co najmniej:
1) jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach urządzenia radiologicznego;
2) zgodności wartości zmierzonych z wartościami parametrów określonych w specyfikacji technicznej.